Zpracování obrazových dat

Kapitola je zaměřena na představení nástrojů systému GRASS pro zpracování obrazových dat. Cílem není popis všech možností systému GRASS v této oblasti, ale prezentace funkcionality na vybraných úlohách.

Témata