Časoprostorové analýzy

Nástroje systému GRASS určené pro časoprostorové analýzy začínají na prefix t.*. Podrobné informace najdete v dokumentaci.

Poznámka

Podpora pro časoprostorové analýzy je dostupná pouze ve verzi GRASS 7.0 a vyšší.

../_images/lmgr-t-modules.png

Obr. 46 Nástroje systému GRASS časoprostorových analýz.

Časoprostorový dataset lze vytvořit na základě série 2D/3D rastrových a vektorových map. Podle vstupních dat rozlišujeme tři základní typy datasetů:

  • strds - časoprostorový dataset pro 2D rastrová data, obsluhují ho moduly s prefixem t.rast
  • str3ds - časoprostorový dataset pro 3D rastrová data, obsluhují ho moduly s prefixem t.rast3d
  • stvds - časoprostorový dataset pro 2D/3D vektorová data, obsluhují ho moduly s prefixem t.vect

Témata