Zpracování lidarových dat

Lidar (Light Detection And Ranging) je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. Obvykle se využívá spektra 1064 - 1540 nm, pro batymetrická měření cca 530 nm. Lidar lze použít pro měření vzdálenosti, mapování terénu, měření vlastností atmosférických jevů aj. Výsledkem mapování je mračno bodů, které lze označit za diskrétní podobu digitálního modelu povrchu (DMP) či 3D modelů budov a jiných objektů. Po aplikaci filtrů je možné z mračna bodů získat digitální model terénu (DMT/DMR). (citováno z české wikipedie, mírně pozměněno)

Témata