Hydrologie

GRASS nabízí celou řadu nástrojů pro hydrologické modelování, výpočet eroze a pod, viz sekce hydrology a erosion.

../_images/lmgr-hydro-modules.png

Obr. 16 Nástroje v sekci Hydrologic modeling.

Další nástroje jsou dostupné jako rozšíření Addons (Settings ‣ Addons extensions ‣ Install extension from addons).

../_images/hydro-addons.png

Témata