Úvod do skriptování

Na základní úrovni je možné psát vlastní nástroje pro systém GRASS v libovolném programovacím či skriptovacím jazyce, ze kterého lze volat nástroje systému GRASS, tzv. moduly. Může to být např. Perl, Ruby, Java či typicky POSIX (shell), Python a řada dalších.

Poznámka

Cílem standardu POSIX bylo vytvořit jednotné rozhraní, které bude zajišťovat přenositelnost programů mezi jednotlivými unixovými operačními systémy (OS). V POSIX se píše rychle a efektivně, na druhou stranu nejsou skripty přenositelné na ne-unixové OS např. na MS Windows. Pod Windows tak budete potřebovat prostředí, které bude POSIX emulovat, např. MinGW či Cygwin. Z tohoto pohledu se jeví jako lepší volba rozšířený a zároveň multiplatformní jazyk Python s širokou škálou knihoven z oblasti GIS.

Nejširší podporu má systém GRASS pro programovací jazyk Python včetně vlastního rozhraní PyGRASS. Kromě toho je Python podporován nejen systémem GRASS, ale i QGISem (pyQGIS) či proprietárním Esri ArcGIS (arcpy).

Tip

Více informací k programování v jazyku Python pro oblast GIS najdete ve specializovaném školení GeoPython pro začátečníky.

Nejprve si na ukážeme možnosti spuštění uživatelského skriptu:

Poté si naimplementujeme vlastní skript, nejprve v jazyku Python a poté i pro POSIX.

Tip

Další úkázky možnosti skriptování jsou součástí školení Jena GRASS GIS Workshop.