Výpočet normalizovaného vegetačního diferečního indexu

Normalizovaný vegetační difereční index (NDVI) lze určit na základě viditelného červeného a blízkého infračerveného kanálu satelitních dat.

\[NDVI = (NIR - VIS) / (NIR + VIS)\]

Poznámka

Použijeme data Landsat 8 z mapsetu gismentors-lansat (985 MB). V případě Landsat 8 je červený kanál v pořadí čtvrtý, blízký infračernený pátý, viz wikipedia.

Postup výpočtu

  1. Mapset landsat vložíme do vyhledávací cesty pomocí modulu g.mapsets
  2. Rastr ndvi vypočteme pomocí nástoje mapové algebry r.mapcalc
  3. Reklasifikaci do třech tříd provedeme pomocí modulu r.recode (jedná o data s plovoucí desetinnou čárkou, jinak by bylo vhodnější použít přímo r.reclass).
  4. Dále nastavíme popisky jednotlivých kategorií pomocí modulu r.category
  5. Nastavíme vhodnou tabulku barev pro reklasifikovaná data r.colors
  6. Nakonec vypíšeme pro jednotlivé kategorie NDVI jejich percentuální pokrytí a to pomocí modulu r.stats

Implementace