Ukázka skriptu (NDVI)

V následující úkázce se zaměříme na normalizovaný vegetační difereční index (NDVI), který lze určit na základě viditelného červeného a blízkého infračerveného kanálu satelitních dat.

\[NDVI = (NIR - VIS) / (NIR + VIS)\]

Poznámka

Použijeme data Landsat 8 z mapsetu gismentors-lansat (985 MB). V případě Landsat 8 je červený kanál v pořadí čtvrtý, blízký infračernený pátý, viz wikipedia.

Postup výpočtu

  1. Rastrovou vrstvu ndvi vypočteme pomocí nástoje mapové algebry r.mapcalc
  2. Reklasifikaci do třech tříd (1:bez vegetace, vodni plochy; 2:plochy s minimalni vegetaci; 3:plochy pokryte vegetaci) provedeme pomocí modulu r.recode (jedná o data s plovoucí desetinnou čárkou, jinak by bylo vhodnější použít přímo r.reclass).
  3. Nastavíme vhodnou tabulku barev pro reklasifikovaná data r.colors
  4. Nakonec vypíšeme pro jednotlivé kategorie NDVI jejich percentuální pokrytí, a to pomocí modulu r.stats

Tip

Namísto obecného modulu mapové algebry r.mapcalc bychom mohli použít specializovaný i.vi.

Implementace