Práce s externími formáty

GRASS používá nativně vlastní souborově orientovaný rastrový a vektorový formát.

Od verze GRASS 7 nicméně umožňuje pracovat s daty v externích rastrových a vektorových formátech přímo bez nutnosti konverze dat do nativního formátu.

Data v externích formátech systém GRASS čte pomocí knihovny GDAL. Z toho vyplívá, že v systému GRASS lze načíst všechny datové formáty, které tato knihovna podporuje v režimu čtení.

Odbobně lze systém GRASS nastavit, aby ukládal nově vytvořená data v jiném formátu než vlastním, tj. nativním. V tomto případě lze data zapisovat do jakéholiv formátu, který knihovna GDAL podporuje v režimu zápisu.

Další informace lze najít na wiki stránce o externích formátech projektu GRASS.

Připojení dat z wxGUI

Nástroje pro připojení externích dat a nastavení výstupního formátu jsou dostupné z menu správce vrstev

../_images/link-menu.png

anebo z nástrojové lišty

../_images/link-tooltip.png
../_images/link-tool.png

Rastrová data

Čtení

Pro připojení externích rastrových dat slouží modul r.external.

Příklad přípojení dat ve formátu JPEG

r.external input=/tmp/ortofoto.jpg output=ortofoto

Zápis

Nastavit externí výstupní rastrový formát umožňuje modul r.external.out.

Příklad nastavení výstupního formátu na GeoTIFF

r.external.out directory=/tmp/tif extension=tif format=GTiff

Vektorová data

Varování

Práci s externími formáty pro vektorová data lze doporučit pouze při čtení pro účely vizualizace a jednorázovém zápisu mimo GRASS. Zcela zásadní rozdíl je v datových modelech, které jsou použity. GRASS používá striktně topologický formát, GDAL je postaven na OGC standardu Simple Features, tj. netopologickém datovém modelu. GRASS pro takováto data sestavuje tzv. pseudo-topologii. Pro standardní práci se systém GRASS nelze tuto cestu doporučit.

Poznámka

Jako alternativa k nativnímu topologickému formátu se jeví PostGIS Topology. Implementace podpory pro tento formát není nicméně v systému GRASS zcela dokončena a lze ji doporučit pouze pro testování, více na wiki projektu.

Čtení

Pro připojení externích rastrových dat slouží modul v.external.

../_images/v.external.png

Obr. 72 Příklad připojení externím vektorových dat z GUI

Příklad přípojení dat z databáze PostGIS

v.external input="PG:dbname=gismentors host=training.gismentors.eu user=skoleni password=XXX" \
layer=ruian.obce_bod out=obce_pg

Příklad přípojení dat z RÚIAN

v.external input=/vsicurl/http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20150331_OB_564567_UKSH.xml.gz \
layer=AdresniMista

Zápis

Nastavit externí výstupní rastrový formát umožňuje modul v.external.out.

../_images/v.external.out.png

Obr. 73 Příklad nastavení výstupního formátu pro vektorová data

Příklad nastavení výstupního formátu na Esri Shapefile

v.external.out output=/tmp/shp format="ESRI_Shapefile"