Vypublikování skriptu jako WPS procesu

Skript upravíme následovně:

 1. Vytvoříme třídu ObcePsc, která dědí vlastnosti z třídy Process (řádky 11 a 29-39).
 2. Definujeme vstupní (řádky 13-19) a výstupní (řádky 20-27) parametry WPS procesu
 3. Implementujeme funkci _handler() (55), která se vykoná v okamžiku, kdy od klienta dorazí na server dotaz typu request=execute.
 4. Vlastní tělo původního skriptu vnoříme do funkce obce_psc() (44).
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
#!/usr/bin/env python3

import os
import sys
import tempfile

from grass.pygrass.modules import Module

from pywps import Process, LiteralInput, ComplexOutput, LOGGER, Format

class ObcePsc(Process):
   def __init__(self):
     inputs = [
        LiteralInput(
          identifier="psc",
          title="Zájmové PSČ",
          data_type="string"
        )
     ]
     outputs = [
        ComplexOutput(
          identifier="output",
          title="Vystupni GML soubor",
          supported_formats=[Format('application/gml+xml')],
          as_reference=True
        )
     ]

     super().__init__(
        self._handler,
        identifier="obce_psc",
        version="1.0",
        title="Dotaz na obce dle PSC",
        abstract="Testovaci sluzba PyWPS.",
        inputs=inputs,
        outputs=outputs,
        grass_location="gismentors",
        store_supported=True,
        status_supported=True)

     os.environ['GRASS_SKIP_MAPSET_OWNER_CHECK'] = '1'
     os.environ['HOME'] = tempfile.gettempdir() # needed by G_home()

   def obce_psc(self, psc):
     map_name = 'obce_psc_{}'.format(psc)
     
     Module('v.extract', input='obce', output='obce1',
         where="psc = '{}'".format(psc))
     Module('v.select', ainput='obce', binput='obce1',
         output=map_name,
         operator='overlap', overwrite=True)

     return map_name
     
   def _handler(self, request, response):
     psc = request.inputs['psc'][0].data

     LOGGER.debug("Computation started")

     map_name = self.obce_psc(psc)
     LOGGER.debug("Computation finished")

     LOGGER.debug("Export started")
     Module('v.out.ogr',
         input=map_name,
         format='GML',
         output='output.gml',
         overwrite=True)
     
     response.outputs["output"].file = "output.gml"
     return response

Skript ke stažení zde.