Vypublikování skriptu jako WPS procesu

Skript upravíme následovně:

 1. Vytvoříme třídu Process s rodičovskou třídou WPSProcess, která je definována v rámci PyWPS (řádky 17, 19 a 21-28).
 2. Definujeme vstupní (řádky 30-32) a výstupní (řádky 34-37) parametry WPS procesu
 3. Implementujeme funkce export() (39), která výstupní vektorovou mapu exportuje do souboru ve formátu ESRI Shapefile, který bude zkomprimován a poslán klientovi.
 4. Implementujeme funkci execute() (61), která se vykoná v okamžiku, kdy od klienta dorazí na server dotaz typu request=execute.
 5. Vlastní tělo původního skriptu vnoříme do funkce run() (66).
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import sys
import logging
import types
from zipfile import ZipFile

gisbase = os.environ['GISBASE'] = "/usr/lib/grass72"
sys.path.append(os.path.join(os.environ["GISBASE"], "etc", "python"))
os.environ['LD_LIBRARY_PATH'] = os.path.join(os.environ["GISBASE"], "lib")

from grass.pygrass.modules import Module
from grass.pygrass.vector import VectorTopo

from pywps.Process import WPSProcess

class Process(WPSProcess):
   def __init__(self):
     WPSProcess.__init__(self,
               identifier='obce_psc',
               version="1.0",
               title="Dotaz na obce podle PSČ",
               abstract="Testovací služba PyWPS.",
               grassLocation='gismentors_pywps',
               storeSupported=True,
               statusSupported=True)
     
     self.input_psc = self.addLiteralInput(identifier = "psc",
                        title = "Zájmové PSČ",
                        type = types.StringType)
     
     self.output = self.addComplexOutput(identifier = "output",
                       title = "Output zipped shapefile",
                       formats = [ {"mimeType":"application/x-zipped-shp"} ],
                       asReference = True)

   def export(self, map_name):
     output_dir = os.path.join('/tmp', '{}_{}'.format(map_name, os.getpid()))
     os.mkdir(output_dir)
     
     output_file = '{}/{}.zip'.format(output_dir, map_name)
     
     logging.debug("Export started")     
     Module('v.out.ogr',
         input=map_name,
         output='{}/{}.shp'.format(output_dir, map_name),
         overwrite=True)
     
     os.chdir(output_dir)
     with ZipFile(output_file, 'w') as shpzip:
        shpzip.write('{}.dbf'.format(map_name))
        shpzip.write('{}.shp'.format(map_name))
        shpzip.write('{}.shx'.format(map_name))
        shpzip.write('{}.prj'.format(map_name))
        logging.debug("Export finished")
     
     self.output.setValue(output_file)

   def execute(self):
     map_name = self.run()
     
     self.export(map_name)

   def run(self):
     logging.debug("Computation started")

     psc = self.input_psc.getValue()
     map_name = 'obce_psc_{}'.format(psc)

     obce = VectorTopo('obce', mapset='psc')
     obce.open('r')

     vystup = VectorTopo(map_name)
     vystup.open('w', tab_cols=[('cat',    'INTEGER PRIMARY KEY'),
                   ('nazev',   'TEXT'),
                   ('psc',    'INTEGER')])

     obec_id = None
     obce_psc = set()
     for prvek in obce.viter('areas'):
        if prvek.attrs is None:
          continue
        if prvek.attrs['psc'] == psc:
         if obec_id is None:
           obec_id = prvek.id

         for b in prvek.boundaries():
           for n in b.read_area_ids():
             if n != -1 and n != obec_id:
               obce_psc.add(n)
     obce_psc.add(obec_id)

     hranice = list()
     cat = 1
     for prvek in obce.viter('areas'):
       if prvek.id not in obce_psc:
         continue

       for b in prvek.boundaries():
         if b.id not in hranice:
           hranice.append(b.id)
           vystup.write(b)

       vystup.write(prvek.centroid(), cat=cat, attrs=(prvek.attrs['nazev'], prvek.attrs['psc']))
       cat += 1

     vystup.table.conn.commit()

     vystup.close()
     obce.close()

     logging.debug("Computation finished")

     return map_name

if __name__ == "__main__":
   process = Process()
   process.execute()