MODIS

GRASS lokace s daty MODIS je ke stažení zde (233MB).

Vytvoření časoprostorového datasetu

Dataset sestavíme v několika krocích. Nejprve vytvoříme prázdný dataset pomocí modulu t.create.

t.create output=modis title="MODIS 2002" desc="Ukazkovy casoprostorovy dataset MODIS"

Do kterého posléze modulem t.register nahrajeme vstupní data, v našem případě rastrové data z projektu MODIS.

g.list type=raster mapset=. sep=newline out=maps.txt
t.register input=modis file=maps.txt sep=newline

Poznámka

Tečka u parametru mapset představuje aktuální mapset.

Základní metadata

Základní informace o časoprostorovém datasetu poskytuje modul t.info.

t.info modis

Informace o časové topologii získáme voláním modulu t.topology.

t.topology modis

Příklad získání podrobných informací z daného časového rozsahu:

t.topology -m modis where="start_time >= '2002-07-15' and start_time < '2002-07-17'"

Časoprostorové dotazování

Dotazování rastrových dat umožňuje modul t.rast.list včetně případných podmínek.

Příklad pro vypsání dat z měsíce března:

t.rast.list input=modis order=start_time where="start_time > '2002-03-01' and start_time < '2002-04-01'"

Základní statistiku rastrových map poskutuje modul t.rast.univar.

t.rast.univar input=modis where="start_time > '2002-03-01' and start_time < '2002-04-01'"

Agregace dat

Určení statististiky teplot pro jednotlivé měsíce pomocí modulu t.rast.aggregate:

t.rast.aggregate input=modis output=modis_m basename=ag granularity="1 months"

Poznámka

Užitečný je parametr nprocs pomocí kterého můžeme výpočet agregace přenést na více jader počítače a tak jej značně urychlit.

Vytvoří se dvanáct rastrových map v měsíční periodě, viz

t.rast.list modis_m order=start_time

Statistiku pro všechny měsíce získáme pomocí t.rast.univar.

t.rast.univar modis_m

Příklad statistiky pro červenec a srpen:

t.rast.univar modis_m where="start_time > '2002-07-01' and start_time < '2002-09-01'"

Výběr dat z časoprostorového datasetu

Vytvořit na základě výběru nový časoprostorový dataset umožňuje příkaz t.rast.extract.

t.rast.extract input=modis where="start_time > '2002-03-01' and start_time < '2002-06-01'" output=modis_spring
t.rast.extract input=modis where="start_time > '2002-06-01' and start_time < '2002-09-01'" output=modis_summer
t.rast.extract input=modis where="start_time > '2002-09-01' and start_time < '2002-12-01'" output=modis_autumn
t.rast.extract input=modis where="start_time > '2002-12-01' or start_time < '2002-03-01'" output=modis_winter

V následujících příkazech budeme sledovat trend změny teploty v jednotlivých ročních obdobích. K tomu použijeme modul t.rast.series.

t.rast.series input=modis_spring output=modis_spring_avg method=average
t.rast.series input=modis_summer output=modis_summer_avg method=average
t.rast.series input=modis_autumn output=modis_autumn_avg method=average
t.rast.series input=modis_winter output=modis_winter_avg method=average

Vzniknou čtyři rastrové mapy zobrazující průměrné teploty v ročních obdobích. Průměrnou teplotu zjistíme pomocí modulu r.univar, příklad pro jaro:

r.univar modis_spring_avg

Vizualizace časoprostrových dat

Vizualizace časové řady umožňuje nástroj g.gui.timeline.

g.gui.timeline inputs=modis_spring,modis_summer,modis_autumn,modis_winter
../_images/g-gui-timeline.png

Obr. 47 Vizualizace čtyř časoprostorových datasetů na základě ročního období.

Vizualizovat data časoprostorových datasetů umožňuje animační nástroj g.gui.animation.

g.gui.animation strds=modis
../_images/g-gui-animation.png

Obr. 48 wxGUI Animation Tool.

Mezi další užitečné nástroje patří g.gui.mapswipe

t.rast.list modis_m where="start_time < '2002-03-01'"

g.gui.mapswipe first=ag_01 second=ag_02
../_images/g-gui-mapswipe.png

Obr. 49 Vizualizace agregovaných LTS dat pro první dva měsíce roku 2002.