Přístup k vektorovým datům

K vektorovým datům lze přistupovat ve dvou režimech:

 • bez topologie (ala jednoduché geoprvky, viz OGC standard Simple Features), tento přístup zajišťuje třída Vector
 • včetně topologie, viz třída VectorTopo

Další informace v dokumentaci PyGRASS.

Průchod vektorovými prvky bez topologie

Skript níže vypisuje souřadnice definičních bodů z mapy obce_bod mapsetu ruian spolu s jejich názvy.

 1. Nejprve na řádku 5 vytvoříme instaci třídy Vector odkazující na zvolenou vektorovou mapu, kterou na následujícím řádku otevřeme v režimu čtení.
 2. Jednotlivé prvky procházíme sekvenčně v cyklu for na řádku 8.
 3. Na konci skriptu nezapomeneme vektorovou mapu korektně uzavřít 11.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
#!/usr/bin/env python3

from grass.pygrass.vector import Vector

obce = Vector('obce_bod', mapset='ruian')
obce.open('r')

for prvek in obce:
  print ("{:<25}: {:.0f} {:.0f}".format(prvek.attrs['nazev'], prvek.x, prvek.y))
  
obce.close()

Skript ke stažení zde.

Důležité

Tímto způsobem (bez topologie) lze procházet v mapě pouze základní geometrická primitiva jako jsou body, linie, hraniční linie a centroidy, viz kapitola Topologický model ze školení pro začátečníky. Přístup ke složeným typům jako jsou plochy již vyžaduje topologii.

Výpis skriptu může vypadat následovně:

...
Božejov         : -700917 -1129944
Cejle          : -677975 -1132017
Drahonice        : -781273 -1137206
...

Přístup k topologii

Přístup k topologii vektorových prvků zajišťuje třída VectorTopo. Více informací o topologickém modelu systému GRASS najdete ve školení pro začátečníky.

V následující ukázce vypíšeme pro každý okres počet jeho sousedů.

 1. Na řádku 5 vytvoříme instaci třídy VectorTopo odkazující na zvolenou vektorovou mapu, kterou na následujícím řádku otevřeme v režimu topologického čtení.
 2. Jednotlivé prvky (tj. okresy) procházíme sekvenčně v cyklu for na řádku 8. Pro průchod složených topologických primitiv, jako jsou v tomto případě plochy, musíme použít funknci viter().
 3. Pro každou plochu okresu projdeme její hraniční linie 10 a zjistíme jaká plocha je od této linie nalevo a napravo 11 (-1 představuje žádný prvek).
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
#!/usr/bin/env python3

from grass.pygrass.vector import VectorTopo

okresy = VectorTopo('okresy', mapset='ruian')
okresy.open('r')

for o in okresy.viter('areas'):
  sousede = set()
  for b in o.boundaries():
    for n in b.read_area_ids():
      if n != -1 and n != o.id:
        sousede.add(n)
  
  print('{:20}: {}'.format(o.attrs['nazev'], len(sousede)))

okresy.close()

Skript ke stažení zde.

Výpis skriptu může vypadat následovně:

...
Blansko       : 5
Brno-město     : 1
Vyškov       : 6
...

Nalezení nejbližších prvků, zápis nových prvků

K nalezení nejbližších prvků je vyžadován přístup k topologii. V následujícím příkladu budeme hledat nejbližší ulici k dané záchrance. Dále zkontrolujeme, zda je záchrance přiřazen korektní kód ulice (dle RÚIAN).

Záchranky jsou společně s nejbližšími ulicemi zapsány do nové vektorové mapy zachranka_ulice (řádky 10, 15,24,26). Atributová tabulka pro výstupní vektorovou mapu je definována na řádcích 11-14.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#!/usr/bin/env python3

from grass.pygrass.vector import VectorTopo

zachranka = VectorTopo('adresnimista_zachranka', mapset='ruian_praha')
zachranka.open('r')
ulice = VectorTopo('ulice', mapset='ruian_praha')
ulice.open('r')

zu = VectorTopo('zachranka_ulice')
cols = [('cat',    'INTEGER PRIMARY KEY'),
    ('kod',    'INTEGER'),
    ('ulice',   'TEXT'),
    ('nespravny', 'INTEGER')]
zu.open('w', tab_cols=cols)

seznam = []
for z in zachranka:
  u = ulice.find['by_point'].geo(z, maxdist=1000.)
  if u is None:
    continue
  nespravny = z.attrs['ulicekod'] != u.attrs['kod']
  print ('{:10} {:1} {}'.format(z.attrs['kod'], nespravny, u.attrs['nazev']))
  zu.write(z, (z.attrs['kod'], u.attrs['nazev'], nespravny))
  if u.cat not in seznam:
    zu.write(u, (None, u.attrs['nazev'], None))
    seznam.append(u.cat)

zu.table.conn.commit() # nutne pro zapis atributu !!!

zu.close()
zachranka.close()
ulice.close()

Skript ke stažení zde.

Varování

Velmi důležitý řádek je 29, kde dochází k zápisu atributů do atributové tabulky. Pokud nezavoláte funkci commit(), tak do výstupní vektorové mapy nezapíší žádné atributy!

Skript současně vypisuje na výstup kód záchranky, 0 nebo 1 podle toho, zda se nalezená nejbližší ulice shoduje s údajem z RÚIANu a nakonec adresu této ulice. Výpis může vypadat následovně:

40432211 0 Chrpová
40432408 1 Strašnická
40433048 0 Práčská
../_images/zachranka_ulice.png

Obr. 14 Zvýraznění úseků ulic nejbližších dané záchrance.