POSIX

Základní verze skriptu

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
#!/bin/sh

# vstup
vis="LC81920252013215LGN00_B4"
nir="LC81920252013215LGN00_B5"
mapset="landsat"
# vysledek
ndvi="ndvi"

# pridat mapset do vyhledavaci cesty
g.mapsets mapset=$mapset ope=add --q

# nastavit vypocetni region
g.region raster=$vis

# vypocet NDVI
echo "VIS: $vis ; NIR: $nir"
r.mapcalc exp="$ndvi = float($nir - $vis) / ($nir + $vis)" --o

# reklasifikace (1,2,3)
echo "Reklasifikuji..."
# r.reclass umi reklasifikovat pouze celociselne rastry, proto pouzime
# r.recode
r.recode input=$ndvi output=r_$ndvi rules=- --o <<EOF
 -1:0.05:1 
 0.05:0.35:2 
 0.35:1:3
EOF

# popisky
r.category map=r_$ndvi sep=':' rules=- <<EOF
1:bez vegetace, vodni plochy
2:plochy s minimalni vegetaci
3:plochy pokryte vegetaci
EOF

# tabulka barev
r.colors map=r_$ndvi rules=- --q <<EOF
 1 red
 2 yellow
 3 0 136 26
EOF

# vypsat vysledek
echo "Generuji report..."
r.stats -pl input=r_$ndvi

echo "Hotovo!"

Skript ke stažení zde.

../_images/wxgui-launch-sh.png

Při spuštění skriptu z GUI je nutno změnit výchozí typ souboru na .sh.

Pokročilejší verze skriptu

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
#!/bin/sh

#%module
#% description: Vypocet reklasifikovaneho NDVI
#%end
#%option G_OPT_M_MAPSET
#% required: yes
#% answer: landsat
#%end
#%option
#% key: output_postfix
#% type: string
#% description: Postfix for output maps
#% answer: ndvi
#%end 
#%option G_OPT_F_INPUT
#% key: classes
#% required: no
#%end

if [ "$1" != "@ARGS_PARSED@" ] ; then
    exec g.parser "$0" "$@"
fi

mapset=$GIS_OPT_MAPSET

# pridat mapset do vyhledavaci cesty
g.mapsets mapset=$mapset ope=add --q

# vstup
vis=`g.list type=raster mapset=$mapset pattern='*B4$'`
nir=`g.list type=raster mapset=$mapset pattern='*B5$'`
# vysledek
ndvi=$GIS_OPT_OUTPUT_POSTFIX

# nastavit vypocetni region
g.region raster=$vis

# vypocet NDVI
echo "VIS: $vis ; NIR: $nir"
r.mapcalc exp="$ndvi = float($nir - $vis) / ($nir + $vis)" --o

# reklasifikace (1,2,3)
echo "Reklasifikuji..."
# r.reclass umi reklasifikovat pouze celociselne rastry, proto pouzime
# r.recode
if test -z $GIS_OPT_CLASSES ; then
    r.recode input=$ndvi output=r_$ndvi rules=- --o <<EOF
 -1:0.05:1 
 0.05:0.35:2 
 0.35:1:3
EOF
else
    r.recode input=$ndvi output=r_$ndvi rules="$GIS_OPT_CLASSES" --o 
fi

# popisky
r.category map=r_$ndvi sep=':' rules=- <<EOF
1:bez vegetace, vodni plochy
2:plochy s minimalni vegetaci
3:plochy pokryte vegetaci
EOF

# tabulka barev
r.colors map=r_$ndvi rules=- --q <<EOF
 1 red
 2 yellow
 3 0 136 26
EOF

# vypsat vysledek
echo "Generuji report..."
r.stats -pl input=r_$ndvi

echo "Hotovo!"

Výsledná verze skriptu ke stažení zde.