Příklad vytvoření obalové zóny

Na tomto příkladu si ukážeme, jak otevřít vektorová data ve formátu Esri Shapefile, načíst datovou vrstvu, zobrazit atributy geoprvků a vytvořit obalovou zónu nad načtenými geoprvky.

Nejprve otevření souboru s daty:

>>> from osgeo import ogr
>>> ds = ogr.Open("chko.shp")
>>> ds
<osgeo.ogr.DataSource; proxy of <Swig Object of type 'OGRDataSourceShadow *' at 0x7f98d8152a50> >
>>> ds.GetLayerCount()
1

Práce s vrstvou, její otevření:

>>> l = ds.GetLayer(0)
>>> l
<osgeo.ogr.Layer; proxy of <Swig Object of type 'OGRLayerShadow *' at 0x7f98d80fa870> >
>>> l.GetFeatureCount()
5626

Schéma vrstvy - definice typu geometrie a jednotlivých atributových polí:

>>> l.GetGeomType()
3
>>> l.GetGeomType() == ogr.wkbPolygon
True
>>> l.schema
[<osgeo.ogr.FieldDefn; proxy of <Swig Object of type 'OGRFieldDefnShadow *' at 0x7f98d80fa9f0> >,
<osgeo.ogr.FieldDefn; proxy of <Swig Object of type 'OGRFieldDefnShadow *' at 0x7f98d80fa8...
>>> ...
>>> l.schema[4].name
'NAZEV'

Vypsání názvu geoprvku (atribut NAZEV):

>>> features_nr = l.GetFeatureCount()
>>> for i in range(features_nr):
...     f = l.GetNextFeature()
...     print(f.GetField('NAZEV'))
Český ráj
...

Vypsání vlastnosti geometrické složky popisu geoprvků (minimálního ohraničujícího obdélíku a centroidu polygonu):

>>> f = l.GetFeature(54)
>>> f.GetField('NAZEV')
>>> print (f.GetField('NAZEV'))
Český ráj
>>> geom = f.GetGeometryRef()
>>> geom.GetEnvelope()
(-683329.1875, -681265.625, -993228.75, -991528.0)
>>> c = geom.Centroid()
>>> c.GetPoint()
(-682407.4126500859, -992433.3498782327, 0.0)
>>> buff = c.Buffer(100)
>>> geom.Intersects(buff)
True