Úvod

Python je populární programovací jazyk, který má své četné příznivce stejně jako zarputilé odpůrce. Oproti jiným běžně rozšířeným jazykům je jeho syntaxe zvláštní mimo jiné v tom, že nepoužívá závorky - bloky kódu jsou odděleny pouhým odsazením zdrojového textu.

Poznámka

Příklad funkce main() v jazyku Python

def main():
    print("ahoj")

Ve světe geoinformačních technologií je Python velice oblíbený (a můžeme říci, že čím dál oblíbenější). Stojí rozkročen mezi jednoduchým skriptováním v shellu a pokročilým programováním na takřka systémové úrovni v jazyce C. Má v sobě něco i z přístupů jazyka Java. Většina existujících knihoven a programů má pro tento jazyk svoje rozhraní, jako příklad můžeme uvést GDAL Python API.

S Pythonem lze ve světě GIS dojít daleko, níže uvádíme malý přehled vybraných nástrojů a jejich napojení na jazyk Python:

Desktop
Web
Knihovny a nástroje
Databáze
Specializované nástroje

Seznam samozřejmě není úplný či konečný.

V tomto kurzu se zaměříme na úvod do práce s vektorovými a rastrovými GIS daty pomocí knihoven Fiona/Shapely a Rasterio. Nevyhneme se ani knihovně GDAL / OGR. Vyzkoušíme si také práci s knihovnou pro webové služby OGC OWSLib. Okrajově se dotkneme práce se souřadnicovými systémy pomocí knihovny pyproj.

Cílem kurzu není přirozeně kompletní pokrytí problematiky GIS a jazyka Python, nýbrž poskytnutí přehledu o nejčastěji používaných základních nástrojích, nad kterými lze stavět další aplikace. Tyto nástroje jsou ve své většině používány i dalšími programy a knihovnami a proto je dobré o nich vědět a chápat jejich principy.