GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Motivace

_images/python-logo.png
  1. Python „baví“

  2. Python se „neučí“, Python se „píše“

  3. Python je dnes asi nejvíce „geopozitivní“ programovací jazyk

    s množstvím knihoven a nástrojů (GDAL, PROJ, Shapely, Fiona, Rasterio, MapServer mapscript, GeoServer gsconfig, OWSLib, PyWPS, pycsw, …)

    a širokou podpora v deskopech (GRASS GIS - pygrass, QGIS - pyqgis, Esri ArcGIS - arcpy, …)

Poznámka k datové sadě GISMentors

Data ke školení je stažitelná jako zip archiv (166 MB). Dále můžete využít data ze školení QGIS pro začátečníky a to vektorovová data (614 MB) a rastrová data DMT (97 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod, AOPK a IPR.

Varování

Toto je pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!

Obsah

Dodatky

Související materiály

Python

Fóra, dokumentace

O dokumentu

Text školení je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu školení: 0.5beta (sestaveno 09.11.2023)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: