Práce s rastrovými daty

Rastrová data mohou být v porovnání s vektorovými daty často řádově objemnější. Tomu je třeba přizpůsobit i práci s nimi. Rastrová data jsou většinou uspořádaná do matice hodnot v číselné podobě.

Poznámka

Více k rastrové reprezentaci ve školení Úvod do GIS.

Pro práci s rastrovými geodaty se „tradičně“ používá knihovna GDAL. Knihovna GDAL je nízkoúrovňová, přistupuje k datům pokud možno efektivním způsobem. Alternativou ke knihovně GDAL je Rasterio, která je nad touto knihovnou postavena. Jedná se o jakousi analogii ke knihovnám OGR a Fiona pro práci s vektorovými daty.