Instalace potřebných knihoven

Jazyk Python lze provozovat na všech běžných desktopových platformách (Linux, MS Windows, MacOS), i těch méně běžných. Existují i porty Pythonu do malých jednoprocesorových počítačů Micropython, stejně tak ho lze využít k programování např. vývojové desky Micro:bit.

Je dobré si uvědomit, že Python jako takový, je vlastně pouze specifikace jazyka - předpis, jak se má daný zápis kódu interpretovat. Existuje řada intepretů jazyka Python, naprogramových ovšem v jiných programovacích jazycích, jako jsou

  • CPython - základní interpret v jazyce C. Když se řekně „python“, myslí se tím obvykle jazyk + tento výchozí interpreter.
  • IronPython - interpret jazyka z prostředí .NET
  • Jython - interpret jazyka Python naprogramovaný v jazyce Java
  • PyPy - Python interpreter napsaný v Pythonu
  • PythonNet nebo Stackless Python (ty jsou více okrajové).

Každá implementace má nějaký důvod - např. pomocí Jython můžete zaintegrovat kusy kódu do jinak javového prostředí. Můžete si „z jazyka Python“ dosáhnout pro potřebné knihovny do prostředí Java. PyPy se zase zdá být rychlejší, než výchozí CPython.

Bohužel ne všechny implementace dokáží držet krok s vývojem a tak jazyk Python a jeho interpret CPython jsou momentálně ve verzi 3.7 (jaro 2020), Jython ustrnul ve verzi 2.7 a nezdá se, že by se posouval.

Nedílnou součástí programování je využívání dostupných knihoven - a ty jsou mezi různými jazyky (programovacími platformami) spíše nepřenositelné. Na úrovni kódu nelze využívat funkce knihovny napsané v jazyce Java v programu, který je implementován v jazyce C a pod. (tedy … jsou na to techniky, ale ty patří mezi hodně pokročilé). Proto je potřeba používat takový interpert jazyka, který je použitý s požadovanými knihovnami.

Proto se budeme držet referenční implementace CPython.

Verze jazyka Python

V současné době se ještě stále nacházíme v přechodné fázi mezi verzí jazyka 2 a 3. Naše kurzy již využívají Python verze 3, stejně tak všechny námi doporučené knihovny a programy. Pokud vám ale někdo dá „na výběr“ nebo si nejste jisti, jakou verzi zvolit, je Python 3 jasnou volbou. Pokud přijdete k projektu, který využívá Pyhon 2 (poslední verze je 2.7), syntaxe je na 99% stejná, takže vše, co se naučíte pro Python 3 bude použitelné i pro Python 2.

Je potřeba zdůraznit, že se Python 2 již dále nevyvijí. Což znamená, že v poslední době většina projektů přestává Python 2 podporovat.