Výběr textového editoru pro jazyk Python

Pro jazyk Python existuje obrovské množství editorů (či IDE) od těžkotonážního PyCharm až například po Atom. Z dalších můžeme zmínit Sublime Text, Spyder, VS Code a pod. Pro uživatele s jasným názorem potom VIM anebo Emacs ;-)

Následují návody pro dva vybrané editory (pro operační systém MS Windows):

Důležité

Výše uvedené návody předpokládají, že máte v rámci OSGeo4W nainstalován i QGIS!