Editor Atom

Editor Atom je k dispozici pro různé operační systémy. Jedná se o editor, který v základu podporuje zvýrazňování syntaxe různých jayzků, včetně jazyka Python.

Ke stažení je k dispozici na https://atom.io/.

Instalace je jednoduchá.

Po spuštění je možné vytvořit nový soubor s příponou py, který v okamžiku uložení bude zvýrazněn dle syntaxe jazyka Python.

Spouštění skriptů přímo z editoru umožňuje řada balíčků, které je však nutno instalovat. Nejznámější je atom-python-run, ale ten se nám bohužel nepodařilo nakonfigurovat tak, aby načítal prostředí OSGeo4W. Konfigurace se zdařila s využitím balíčku script.

Instalace balíčků se provádí z menu File ‣ Settings. Zde zvolíme možnost Install a napíšeme script.

../../_images/atom-install-packages.png

Pak stiskneme tlačítko Install pro nalezený balíček script.

Po nainstalování můžeme nakonfigurovat interpret pro spouštění z menu Packages ‣ Script ‣ Configure Script.

Poznámka

Pokud nevidíte Packages ‣ Script ‣ Configure Script zkuste Atom restartovat.

Zde pak musíme zapsat cestu k interpretu jazyka Python. V případě využití OSGeo4W je vhodný BAT soubor C:\OSGeo4W\bin\python-qgis-ltr.bat (anebo C:\OSGeo4W\bin\python-qgis.bat na základě verze QGISu, kterou máte nainstalovánu). Tento postup v každém případě předpokládá, že máte v prostředí OSGeo4W nainstalován QGIS. Před samotným spuštěním python.exe nastaví korektní cesty ke knihovnám.

Po nakonfigurování cesty je možné skript spouštět pomocí klávesové zkratky:

Shift+Ctrl+b

../../_images/atom-configure-script.png

Konfigurace editoru pro prostředí OSGeo4W.

Výsledek spuštění následujícího skriptu

import rasterio
import shapely
import fiona
from osgeo import gdal
from osgeo import ogr
print(fiona.__version__)
../../_images/atom-run-output.png

Výsledek spuštění skriptu se objeví ve spodní části okna.