Načítání dat pomocí webových služeb OGC

Open Geospatial Consortium (OGC) je mezinárodní standardizační organizace. Její členové se zabývají vývojem a údržbou standardů pro prostorová data a služby (viz školení Úvod do GIS). Mezi nejznámnější OGC standardy patří formáty Geography Markup Language (OGC GML), GeoPackage (OGC GPKG) a tzv. Otevřené webové služby (OGC OWS), mezi které patří Web Mapping Service (OGC WMS), Web Feature Service (OGC WFS), Web Coverage Service (OGC WCS) a další.

Standardy OGC OWS jsou postaveny na komunikaci mezi serverem a klientem (viz školení Úvod do GIS), kdy klient (váš počítač) posílá serveru (počítači, ze kterého chcete získat data či na něm spustit službu) požadavky. Server odpovídá prostřednictvím souboru ve formátu XML. Požadavek může mít buď podobu speciálního URL, kdy jednotlivé paramery jsou od sebe odděleny znakem &, například:

http://server/sluzba?request=GetCapabilies&service=WMS

V tomto případě posíláme 2 parametry: request má hodnotu GetCapabilities a parametr service má hodnotu WMS.

Další možností je poslat serveru požadavek jako soubor ve formátu XML, například:

<wps:GetCapabilities xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0" ...>
     <ows:Identifier>Buffer</ows:Identifier>
</wps:Execute>

Práce s těmito dotazy a zpracovávání odpovědí může být komplikovaná. Jednotlivé zápisy se liší každou verzí standardů. Také proto vznikla knihovna OWSLib, která život programátorů značně usnadňuje.

Knihovna OWSLib představuje Python rozhraní pro otevřené webové služby OGC OWS. Knihovna umožňuje se připojit k různým službám a pracovat s nimi z pozice klienta a to bez ohledu na serverovou implementaci. Knihovna momentálně podporuje standardy WMS, WFS, WCS, CSW, WPS, SOS, WMC a další (seznam se stále rozšiřuje).

Dokumentace: http://geopython.github.io/OWSLib/