GeoDjango

Django je vyspělý webový framework napsaný v jazyce Python, který podporuje rychlý vývoj a čisté, pragmatické konstrukce. Django je dnes v komunitě Pythonu velice populární a existuje množství rozšíření. Jedním takovým rozšířením je i tzv. GeoDjango

django.contrib.gis (GeoDjango) rozšiřuje datové modely používané v Django o typy geometrií. Pro ukládání používá buď databázi PostGIS nebo SpatialLite.

 • GeometryField
 • PointField
 • LineStringField
 • PolygonField
 • MultiPointField
 • MultiLineStringField
 • MultiPolygonField
 • GeometryCollectionField
 • RasterField

Definice modelu

Příklad definice modelu s geometrickým atributem

from django.contrib.gis.db import models

class Street(models.Model):

  name = models.CharField(max_length=50)
  width = models.FloatField()
  geometry = models.LineStringField()

Závislosti

Jako databázový backend používá GeoDjango PostGIS, SpatiaLite ale i další databáze. Následující tabulka ukazuje další potřebné knihovny, pro různé verze databází:

Databáze Požadované knihovny Verze databází Poznámka
PostgreSQL GEOS, GDAL, PROJ.4, PostGIS 9.3+ Vyžaduje PostGIS.
MySQL GEOS, GDAL 5.5+ Není kompatibilní s OGC; omezená funkcionalita
Oracle GEOS, GDAL 12.1+ Express Edition (XE) není podporována
SQLite GEOS, GDAL, PROJ.4, SpatiaLite 3.6.+ Vyžaduje SpatiaLite 4.0+

GeoDjango dále závisí na následujících knihovnách

 • GDAL pro zpracování dat
 • GEOS pro prostorové topologické operace
 • PROJ.4 pro souřadnicové transformace

Todo

Tato část je zatím pahýl a potřebuje rozšířit.