Editor PyCharm

Pro uživatele MS Windows (nejen) se jako vhodný jeví nástroj PyCharm. V komunitní verzi je k dispozici zdarma. Jeho instalace je jednoduchá. Komunitní verze ke stažení zde.

Po spuštění editoru je možné vytvořit nový projekt.

../../_images/pycharm-project.png

Při jeho konfiguraci je možné nastavit interpret jazyka.

../../_images/pycharm-interpret.png

V případě využití OSGeo4W je vhodný BAT soubor C:\OSGeo4W\bin\python-qgis-ltr.bat (anebo C:\OSGeo4W\bin\python-qgis.bat na základě verze QGISu, kterou máte nainstalovánu). Před samotným spuštěním python.exe nastaví korektní cesty ke knihovnám.

V nově vytvořeném projektu můžeme kliknout pravým tlačítkem na název projektu a přidat nový Python soubor.

../../_images/pycharm-file.png

Soubor můžeme naplnit importem knihoven, které budeme používat, tak abychom ověřili, že máme konfiguraci v pořádku.

import rasterio
import shapely
import fiona
from osgeo import gdal
from osgeo import ogr

Spuštění kódu realizujeme přes menu Run ‣ Run.

../../_images/pycharm-run-1.png

Vytvoříme novou konfiguraci.

../../_images/pycharm-run-2.png

Zejména vybereme skript, který chceme v této konfiguraci spouštět.

../../_images/pycharm-run-3.png

A pak již můžeme pomocí tlačítka Run skript spustit. Další spuštění je pak již jednodušší, protože konfigurace je již k dispozici.

Pokud vše proběhne bez problémů uvidíme výstup s exit code 0.

../../_images/pycharm-run-4.png