Instalace na operačním systému Linux

Nejsnazším způsobem je použít balíčky jazyka Python přímo z distribuce. V případě Ubuntu nebo Debian stačí spustit terminál a pomocí nástroje apt Python nainstalovat.

../../_images/install-ubuntu.png

Obr. 12 Instalace jazyka Python do prostředí Linux

Vedle samotného interpretu jazyka je dobré pořídit i balíčkovací nástroj pip pro instalaci dalších knihoven

$ sudo apt install python3 python3-pip

Po instalaci můžeme ověřit přítomnost jazyka spuštěním jeho interpretu:

$ python3
Python 3.6.9 (default, Nov  7 2019, 10:44:02)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information
>>>

Protože se pohybujeme v „geo“ světě, je dobré doinstalovat i další potřebné knihovny, zejména podporu pro knihovnu GDAL. Pokud je v balíčcích přítomná, tím lépe

sudo apt-get install fiona python3-fiona rasterio python3-rasterio python3-owslib python3-pyproj python3-gdal libgdal-dev

Tip

Pro uživatele Ubuntu. Pokud potřebuje novější verze knihoven než jsou v distribuci, tak před instalací zaregistrujte ještě repositář UbuntuGIS.

sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt update