GeoPandas

GeoPandas je otevřený projekt, který usnadňuje práci s geografickými daty. GeoPandas rozšiřuje datové typy definované v knihovně Pandas, ale na vektorové operace používá také knihovnu Shapely. GeoPandas dále závisí na knihovně Fiona pro načítání dat a používá Matplotlib pro grafický výstup.

Pandas ještě více zjednodušuje práci s vektorovými daty a přidává možnost grafického tiskového výstupu.

Todo

Tato část je zatím ve fázi pahýl.