Knihovna Fiona/Shapely

Knihovna Fiona jako nadstavba nad knihovnou OGR (součást knihovny GDAL) představuje objektově orientovaný způsob práce s vektorovými daty. Načtená vektorová data knihovna přemapovává do datové struktury GeoJSON a stejné struktury zapisuje zpět do výstupních souborů. Uživatel se nemusí zabývat kurzory, vrstvami, geometrickými operacemi a dalšími odbornými termíny.

Fiona není nástroj vhodný na všechny operace - jednoduchost práce je vykoupena poněkud pomalejším během kódu a omezením velikosti zpracovávaných dat. Tam kde OGR používá pointery, Fiona zkopíruje vektorová data do objektů jazyka Python, což samozřejmě vede k intenzivnějšímu využívání paměti. Pokud potřebujete filtrovat geoprvky, knihovna OGR je asi vhodnější. Pokud potřebujete zpracovat postupně všechny geoprvky ve vrstvě (a máte dostatek operační paměti), měla by být rychlejší Fiona. Fiona taktéž podporuje narozdíl od „mateřské“ knihovny OGR pouze omezený počet vektorových formátů.

Poznámka

Pro práci s daty ve formátu (Geo)JSON můžete použít knihovnu jazyka Python json. Pokud budete pracovat s daty uloženými v databázích je vhodnější použít jejich vlastní knihovny (jako např. sqlite3) či obecnější GeoAlchemy.

Knihovna Fiona se stará o manipulaci atributových dat a správu souborů. Pro práci s geometriemi je potřeba data „dostat“ do knihovny Shapely, o které je další část tohoto tutoriálu.

Užitečné odkazy

Úkol

Jak se projeví nově postavená dálnice na území CHKO České středohoří?

Vytvořte mapu území CHKO České středohoří, které bude zasaženo novou dálnicí D8 z Prahy do Drážďan.

Jako vstupní data použijte (najdete v datové sadě pro školení QGIS pro začátečníky):

  • Vrstvu velkoplošných chráněných území z AOPK (ochrana_uzemi/velkoplosna_uzemi)
  • Vrstvu dálnic z datasetu OpenStreetMap (osm/silnice; typ = 1)