Procházení geoprvků

V této části si ukážeme, jak načíst vektorové prvky uložené v datovém zdroji.

Nejprve dataset otevřeme

import fiona
chko = fiona.open("data/chko.shp")

Nyní můžeme zjistit, kolik prvků je v datasetu obsaženo

print("Počet prvků: ", len(chko))

Sekvenční čtení prvků

Prvky v datovém souboru můžeme procházet postupně (sekvenčně):

for feature in chko:
    print(feature['geometry']['type'])

Náhodné čtení prvků

Anebo si můžeme vybrat některý z geoprvků (náhodný přístup) a dále s ním pracovat:

print(chko[54]['properties']['NAZEV'])

Úkol

Vyberte všechna chráněná území, která se nacházejí v Českém středohoří. O kolik prvků se jedná?