MS Windows

Systém QGIS je možné pod MS Windows nainstalovat dvěma způsoby:

  1. pomocí samostaného instalátoru
    • pro začátečníky
  2. v rámci OSGeo4W instalátoru
    • pro pokročilejší uživatele
    • rychlá a snadná aktualizace
    • komplexnější řešení umožňující instalaci dalšího softwaru distribuovaného pod hlavičkou OSGeo

V obou výše uvedených případech lze vybrat mezi nejnovejší verzí a LTR.

Oba uvedené způsoby jsou dostupné přímo ze stránek QGIS.

../_images/qgis_windows_download.png

Obr. 7 Nabídka instalací pro MS Windows.

Samostatný instalátor

Zvolte instalaci kompatibilní s vaším operačním systémem. V současné době je většina počítačů 64bitových, QGIS zveřejňuje instalátor také pro starší 32bitové architektury.

Proces instalace

Instalátor spustíme jako správce. Samotná instalace má 5 kroků, které jsou zobrazeny a popsány níže.

../_images/install_1.png

Obr. 8 Spuštění instalátoru.

../_images/install_2.png

Obr. 9 Licenční podmínky.

../_images/install_3.png

Obr. 10 Adresář, kde se QGIS nainstaluje.

../_images/install_4.png

Obr. 11 Volba rozsahu instalace (je možné zvolit i ukázkovou datovou sadu z nabídky).

../_images/install_5.png

Obr. 12 Dokončení instalace.

Po úspěšné instalaci se na pracovní ploše i v nabídce Start objeví položka QGIS, kterou je možné jednoduše spustit.

Důležité

Součástí instalace QGIS je i systém GRASS GIS (více ve školení GRASS GIS pro začátečníky a jeho propojení s QGISem ve školení QGIS pro pokročilé).

OSGeo4W instalátor

Instalátor OSGeo4W je dostupný na adrese: https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ (32bit nebo 64bit verze).

Pomocí tohoto instalátoru lze kromě QGISu nainstalovat i dalších softwary jako např. GRASS GIS, SAGA GIS a další. I zde si můžete vybrat mezi dlouhodobou stabilní (Advanced Install, Desktop ‣ qgis-ltr nebo qgis-ltr-full včetně všech doporučených závislostí jako je GRASS GIS anebo SAGA) anebo krátkodobou verzi QGISu (Express Desktop Install).

../_images/osgeo4w_install_1.png

Obr. 13 Spuštění instalátoru, níže je uveden postup pro instalaci krátkodobé verze QGISu.

../_images/osgeo4w_install_2.png

Obr. 14 Výběr softwarových balíčků pro instalaci.

../_images/osgeo4w_install_3.png

Obr. 15 Licenční podmínky.

../_images/osgeo4w_install_4.png

Obr. 16 Ukončení instalace.

Tip

Aktualizace softwarových balíčků je narozdíl od samostatné instalace naprosto triviální. Stačí instalátor spustit a projít bez změny nastavení jednotlivé stránky průvodce. Nové verze softwaru se stáhnou a nainstalují automaticky.