Ubuntu Linux

Instalace programů v operačním systému Ubuntu je založená na tzv. balíčcích, které jsou k dispozici v repozitářích. Některé repozitáře mohou obsahovat starší verze systému QGIS, proto je nutné dbát na způsob instalace. Instalace v Ubuntu je popsána ve dvou základních způsobech - instalace přes Terminál a pomocí Centra softweru pro Ubuntu.

Terminál

Podrobný postup jak nainstalovat požadovanou verzi (Latest/Long Term) lze nálezt v instalační příručce v QGIS dokumentaci. Zde také naleznete odkazy na repozitáře těchto verzí.

Instalaci můžeme provézt dvěma základními způsoby, a to buď se závislostmi na repozitáři UbuntuGIS či nikoliv.

V případě UbuntuGIS máte dvě možnosti, zvolit repositář Stable či Unstable. Oba repositáře obsahují pouze QGIS LTR verzi. Pokud máte zájem o skutečně aktuální verzi QGIS LTR zvolte repositář Unstable. Příklad instalace níže.

sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt update
sudo apt install qgis

Další možností je použit oficiální baličky QGIS. V tomto případě musíte přidat repositář do zdrojů softwaru systému, a to přes aplikaci software-sources nebo editací souboru /etc/apt/sources.list. Zdroje přidáme v následujícím tvaru:

deb     *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

Příklad pro případnou instalaci LTR verze na Ubuntu 18.04 (LTS) Bionic:

deb     http://qgis.org/ubuntu-ltr bionic main
deb-src http://qgis.org/ubuntu-ltr bionic main

Poté již můžete QGIS nainstalovat podobným způsobem jako z UbuntuGIS (zde uvedeno s dalšími užitečnými balíčky).

sudo apt update
sudo apt install qgis python-qgis qgis-plugin-grass

Centrum softwaru pro Ubuntu

Jedná se o jednoduchého grafického správce balíčků umožňující jejich instalaci. Je dostupný z menu přes ikonu aplikace_ikona. Ve vyhledávacím okně lze zadat „QGIS“ a následně se vypíšou všechny dostupné aplikace. Pomocí tlačítka Další informace lze otevřít detailní popis nabízeného systému. Hlavní informací je zejména verze systému QGIS, kterou instalací získáme. Samotnou instalaci lze provést tlačítkem Nainstalovat.

../_images/centrum_soft.png

Obr. 6 Výběr QGISu přes Centrum softwaru pro Ubuntu.