GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/qgis_logo.png

QGIS je open source geografický informační systém (GIS) publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Projekt QGIS vznikl v roce 2002, verze s označením 1.0 vyšla později v roce 2009. Mezi hlavní výhody patří zejména rychlost vývoje a rozšiřování jeho funkcionality. Licence GNU GPL umožňuje používání software i pro komerční účely. Podstatné je, že umožňuje i modifikaci zdrojového kódu a jeho následné šíření.

Současným konceptem ve vývoji je pravidelné a intenzivní publikování nových verzí. Dlouhodobá stabilní verze (LTR) je doplněna dvěma krátkodobými verzemi.

Důležité

Školení je zaměřeno na aktuální LTR verzi QGIS 2.18 Las Palmas. V jiných verzích není zaručena funkčnost uvedených příkladů. Dále předpokládáme zapnutou českou lokalizaci.

Poznámka k datové sadě GISMentors

Data ke školení jsou stažitelná jako zip archiv (436 MB), rastrová data DMT (97 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod a IPR.

Tip

Text školení je dostupný i v tisknutelné formě PDF.

QGIS je psán v programovacím jazyce C++ a uživatelské prostředí je naprogramováno pomocí knihovny Qt. Díky použití těchto rozšířených programovacích prostředků je QGIS multiplatformní, tudíž jej lze využívat na většině používaných operačních systémech jako je MS Windows, GNU/Linux nebo OS X. QGIS využívá pro práci s geografickými daty v rastrové anebo vektorové reprezentaci knihovnu GDAL, díky tomu je možné v QGISu pracovat se širokým spektrem formátů a webových služeb OGC, ale i jiných formátů.

_images/intro_qgis.png

Obr. 2 Ukázka uživatelského rozhraní QGIS.

Program nabízí přehledné uživatelské prostředí. Uživatel má k dispozici širokou škálu nástrojů pro prohlížení, modifikaci a export dat. Od verze 2.0 QGIS obsahuje „Print Composer“, tedy nástroj pro vytváření map. V tiskovém modulu lze vytvářet z nahraných dat výstupy se všemy kartografickými náležitostmi. Výsledky je možné exportovat do formátu PDF nebo obrázku, viz Tvorba mapového výstupu.

_images/intro_map.png

Obr. 3 Ukázka mapového výstupu vytvořeného v QGIS.

QGIS je populární i pro svou rozšiřitelnost pomocí takzvaných zásuvných modulů (tzv. „pluginů“). Pluginy jsou dílčí nástroje, které jsou vyvíjeny komunitou kolem QGIS. Pomocí pluginů je možné dopnit do QGIS novou funkcionalitu či podporu pro další formáty či služby jako je např. Google Maps, Bing nebo OpenStreetMap. Pro připojení k WFS poskytovaným ČÚZK je možné použít plugin „WFS 2.0“ a pro prohlížení souborů ve formátu Výměnného formátu katastru slouží VFK plugin (více ve školení pro pokročilé).

_images/intro_vfk.png

Obr. 4 Ukázka práce s katastrálními daty v QGIS pomocí VFK pluginu.

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 2.0 (sestaveno 17.02.2019)

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: