Zobrazování ve 3D

Výsledky rastrových analýz je možno zobrazit v prostoru. Umožňuje to plugin QGIS2threejs. Instaluje se stejně jako ostatní pluginy z menu Zásuvné moduly ‣ Spravovat a instalovat zásuvné moduly, přičemž do pole Hledat zadáme název požadovaného modulu. Po nainstalování modul spustíme z menu Web ‣ Qgis2threejs. Objeví se dialogové okno modulu, kde nastavíme DEM Layer na dmt.tiff, Vertical exaggeration na hodnotu 2 a v panelu Line zaškrtneme políčko vedle nově vytvořené rastrové vrstvy izolinií. Následně spustíme pomocí Run. Výsledek může vypadat jako na Obr. 121.

../_images/q2tmap.png

Obr. 121 Digitální model terénu a vrstevnice s intervalem 25 m v prostředí web-u.