Prostorové databáze založené na SQL

../_images/BxW_xy5CIAEQONU.jpg

Obr. 47 Zdroj: Arnulf Christl.

Dvě nejrozšířenější open source geodatabáze PostGIS a SpatiaLite implementují specifikaci OGC SimpleFeature pro databáze.

PostGIS

Jde o prostorové rozšíření databáze PostgreSQL. Nástavbě PostGIS se podrobně věnujeme ve školeních PostGIS začátečník a pokročilý.

../_images/postgis_logo.png

Obr. 48 PostGIS logo (zdroj: wikipedia).

SpatiaLite

SpatiaLite je prostorové rozšíření populární souborové SQL databáze SQLite.

../_images/spatialite_logo.png

Obr. 49 SpatiaLite logo (zdroj: wikipedia).