Prostorové NoSQL databáze

NoSQL poskytuje nové technologie pro správu dat, jejichž cílem je uspokojit rostoucí objem, rychlost a množství dat. Segment NoSQL databází v současnosti významně roste a prospívá především v oblasti big data a real-time webu. Popularizace NoSQL v některých lidech vzbuzuje odpor, v jiných zase nekritické naděje. Často umožňují dotazy i v SQL (či podobném) jazyce.

../_images/nosql.png

Obr. 50 Zdroj: What is NoSQL?.

CouchDB

CouchDB je dokumentově orientovaná databáze, vyvíjená pod křídly Apache Software Foundation a nabízí některé zajímavé možnosti. Kromě obvyklých NoSQL vymožeností, jako například snadná replikovatelnost a vysoká rychlost operací, ji můžeme využít, ve spojení s frameworkem CouchApp, i pro běh webových aplikací přímo v ní samotné. Apache CouchDB je jeden z nových databázových systémů. Představuje hodně odlišný způsob ukládání dat. Způsob, který není výrazně lepší nebo horší než ty, co tu už byly – je to prostě jen jiný nástroj, jiný způsob přemýšlení o věcech.

../_images/couchdb_logo.png

Obr. 51 Logo CouchDB (zdroj: wikimedia).

Tip

Viz. online překlad kompletního průvodce CouchDB od Martina Malého, Kompletní průvodce po CouchDB.

Cassandra

Návrh Apache Cassandra se zaměřuje na snadné a spolehlivé propojování velkého množství počítačů, které vytvoří jednu distribuovanou vysoce výkonnou dobře horizontálně škálovatelnou databázi. Projekt zařadil Apache Software Foundation mezi své top-level projekty. Cassandra je napsána v Javě. Její principy se neslučují s principy klasických SQL databází.

../_images/cassandra_logo.png

Obr. 52 Logo Cassandra (zdroj: wikimedia).

Tip

Viz. online dokumentaci, uveřejněnou společností Riptano, která nabízí komerční podporu pro NoSQL databázi Cassandra nebo seriál o NoSQL databázi Cassandra od Františka Bártíka v českém jazyku.

MongoDB

MongoDB pracuje s daty ve formátu JSON. Data jsou členěna do databází a databáze dále do collections.

../_images/mongo_logo.png

Obr. 53 Logo MongoDB (zdroj: wikimedia).

Tip

Blog GISMentors: Mongo a prostorová data