Úvod do systému GRASS

Systém GRASS vyžaduje spravovat geodata v pevně definované struktuře, v konceptu tzv. lokací a mapsetů, viz kapitola Struktura dat - koncept lokací a mapsetů. To bývá pro začínajícího uživatele kritickým bodem, proto doporučujeme začít pracovat s předpřipravenými datovými sadami (viz poznámka níže) a teprve po pochopení tohoto konceptu importovat do systému GRASS svoje vlastní data, viz kapitola Import geodat.

Tip

Na webových stránkách projektu GRASS jsou volně ke stažení testovací a edukační datasety. Jde především o datovou sadu North Carolina, která je ke stažení jako zip archiv. Tato data lze pod MS Windows stáhnout i pomocí nativního instalátoru, v tomto případě budou umístěna v adresáři %USERPROFILE%\Documents\grassdata.

Spuštění systému GRASS

V případě, že je GRASS nainstalován běžným způsobem, měl by být dostupný z hlavní nabídky vašeho operačního systému.

../_images/grass-ubuntu-launch1.png

Obr. 14 Spuštění systému GRASS v Ubuntu.

../_images/wingrass-41.png

Obr. 15 Spuštění systému GRASS z nabídky Start v MS Windows.

Ve výchozím nastavení systém GRASS nastartuje v grafickém módu. Úvodní dialog umožňuje nastavit adresář s geodaty, lokaci a mapset, viz kapitola Struktura dat - koncept lokací a mapsetů, což je nutný krok pro samotné spuštění systému (Start GRASS session).

../_images/startup-0.svg

Obr. 16 Uvítací obrazovka systému GRASS.

Novou lokaci můžete vytvořit, pro začátek bude ale snadnější použít předpřipravený dataset GISMentors. Lokaci GISMentors lze stáhnout pomocí tlačítka Download (2b.).

Poznámka

Funkcionalita stažení vzorových lokací je dostupná od verze GRASS GIS 7.4.0.

../_images/gismentors-location-download.png

Obr. 17 Stažení lokace GISMentors.

../_images/startup-1.svg

Obr. 18 Úvodní dialog systému GRASS pro výběr adresáře s geodaty (1.), lokace (2.) a mapsetu (3.).

Poznámka pro pokročilé

Příklady spuštění systému GRASS z příkazové řádky

 • GRASS v textovém rozhraní, adresář s geodaty nastaven na /opt/grassdata, lokace gismentors a mapset user1:

  grass -text /opt/grassdata/gismentors/user1
  
 • GRASS v grafickém rozhraní, adresář s geodaty, lokace a mapset nastavena z předchozího spuštění:

  grass -gui
  
 • GRASS v grafickém rozhraní, vytvořit novou lokace skoleni (souřadnicový systém S-JTSK EPSG:5514 s~transformačními parametry pro území ČR - kód 3):

  grass -gui -c EPSG:5514:3 /opt/grassdata/skoleni