Příkazy systému GRASS

GRASS GIS je modulární systém, který disponuje rozsáhlou množinou malých, ale výkonných programů (v terminologii systému modulů).

Poznámka

To odpovídá koncepci Unixu jako takového. Daný program má za úkol vyřešit dílčí problém, měl by být co nejmenší a poměrně jednoduchý.

Jednotlivé příkazy systému GRASS - moduly - mají konzistentní syntaxi, jejich názvy se skládají z prefixu označujícího skupinu příkazů a krátkého názvu napovídajícího účel modulu (viz tabulka níže). Například modul v.buffer patří do skupiny „vector“ a je určen pro vytvoření obalové zóny (tzv. bufferu) nad vektorovými daty.

prefix skupina popis
db. database práce s atributovými daty a tabulkami
d. display grafické výstupy a vizuální dotazy
g. general obecné příkazy pro manipulaci s daty
i. imagery zpracování obrazových dat
ps. postscript tvorba mapových výstupů ve formátu PostScript
r. raster zpracování (2D) rastrových dat
r3. raster3D zpracování 3D rastrových dat (voxels)
t. temporal zpracování časoprostorových dat
v. vector zpracování 2D/3D vektorových dat

Příkazy systému GRASS lze spouštět několika způsoby (příklad pro v.buffer):

 1. z menu správce vrstev

  ../_images/wxgui-menu-v-buffer.png

  Obr. 36 Vyhledání modulu v.buffer v menu správce vrstev.

 2. ze záložky Modules správce vrstev

  ../_images/wxgui-search-v-buffer.png

  Obr. 37 Vyhledání modulu v.buffer v záložce správce vrstev Modules.

 3. z příkazové řádky správce vrstev

  ../_images/wxgui-console-v-buffer.png

  Obr. 38 Vyhledání modulu v.buffer z příkazové řádky správce vrstev.

  Po vybrání modulu se objeví GUI dialog umožňující zadat vstupní, výstupní parametry a nástroj spustit (Run).

  ../_images/wxgui-dialog-v-buffer.png

  Obr. 39 Spuštění modulu v.buffer.

  Tip

  Pokud jsou v příkazové řádce (Console) zadány všechny povinné parametry (v případě modulu v.buffer jde o parametry input, output a distance), tak se modul spustí přímo.

  ../_images/wxgui-console-v-buffer-launch.png

  Obr. 40 Spuštění modulu v.buffer včetně zadání parametrů.

  Příkazové řádka má historii, lze tedy moduly spouštět opakovaně např. s mírnou obměnou parametrů.

 4. z grafického modeleru

Nápověda k modulům

Nápověda systému GRASS je dostupná z menu Help ‣ GRASS help.

../_images/grass-help.png

Obr. 41 Nápověda systému GRASS v okně webového prohlížeče.

Návověda k jednotlivým modulům je dostupná přímo z dialogového okna:

../_images/v-buffer-help.png

Obr. 42 Nápověda modulu v.buffer.

Tip

Zobrazení nápovědy z příkazové řádky

Nápovědu lze zobrazit pomocí modulu g.manual:

g.manual -i
g.manual v.buffer

Addons

Součástí základní instalace systému je více než 500 nástrojů (modulů). Další moduly si může uživatel stáhnout v rámci tzv. Addons. Jde o moduly vytvořené uživateli systému GRASS. Jejich kvalita a stabilita tak může být různorodá.

Addons moduly lze nainstalovat jednoduše z menu Settings ‣ Addons extensions ‣ Install extensions from addons.

../_images/skyview-install.png

Obr. 43 Instalace nástroje r.skyview.