Grafický modeler

Grafický modeler je interaktivní nástroj, který umožňuje grafickou formou modelovat geoprostorové analýzy v systému GRASS.

Nástroj lze spustit z menu File ‣ Graphical modeler nebo z nástrojové lišty správce vrstev grass-modeler-main Graphical Modeler.

Spuštění grafického modeleru z příkazové řádky

Grafický modeler je dostupný z příkazové řádky jako modul g.gui.gmodeler.

g.gui.gmodeler

Do modelu přidáváme příkazy (moduly systému GRASS) z menu Model ‣ Add command anebo z nástrojové lišty grass-module-add Add command (GRASS module) to model. Nástroje se řetězí automaticky na základě definovaných vstupních a výstupních dat.

../_images/gmodeler.png

Obr. 253 Příklad modelu pro výpočet obalové zóny kolem dálnic.

Ukázky

Tip

Další názorná videa jsou dostupná na stránkách wiki projektu GRASS.