Lokalizace

GRASS GIS je lokalizován alespoň částečně do více než 20 jazyků. Statistiku pro jednotlivé jazyky získáte z menu Help ‣ About GRASS GIS v záložce Translation status.

../_images/grass-about-lang-status.png

Obr. 254 Stav lokalizace do češtiny.

Poznámka

„Fuzzy“ označuje překlad, který již neodpovídá původní zprávě programu a musí být aktualizován.

Volba lokalizace

GRASS nastartuje automaticky v lokalizaci odpovídající danému operačnímu systému.

../_images/grass-welcome-czech.png

Obr. 255 GRASS lokalizovaný do češtiny.

Lokalizaci je možné změnit v nastavení GUI systému GRASS Settings ‣ Preferences grass-settings v záložce Appearance [1].

../_images/grass-change-lang.png

Obr. 256 Změna lokalizace uživatelského rozhraní systému GRASS na angličtinu.

Systém GRASS po uložení nastavení a opětovném spuštění (změna jazyka se tedy neprojeví ihned) již nastartuje ve zvolené lokalizaci.

../_images/grass-welcome-english.png

Obr. 257 Příklad uvítací obrazovky systému GRASS v angličtině.

../_images/grass-welcome-german.png

Obr. 258 Příklad uvítací obrazovky systému GRASS v němčině.

Poznámky pod čarou

[1]V české lokalizaci jde o Nastavení ‣ Vlastnosti, záložka Vzhled.