Tvorba mapových výstupů

Pro tvorbu mapových výstupů je určen grafický nástroj Cartographic Composer dostupný z menu File ‣ Cartographic Composer anebo z nástrojové lišty správce vrstev grass-print-compose Cartographic Composer.

Jde o samostatnou aplikaci, která nesouvisí s aktuální obsahem mapového okna. Všechny vrstvy, které chceme, aby byly součástí mapového výstupu, je třeba přidat do aplikace ručně.

../_images/wxgui-psmap.png

Obr. 252 GUI pro tvorbu mapových výstupů.

Ukázky

Definice mapového rámce, přidání rastrových a vektorových dat.
Načtení kompozice ze souboru, přidání textového popisku, měřítka,legendy pro rastrová a vektorová data.
Přidání směrové růžice.
Přidání legendy.

Tip

Vyzkoušejte sofistikovanější nástroj pro tvorbu mapových výstupů v programu QGIS, viz školení QGIS pro začátečníky.