Mapové elementy

Do mapové okna lze přidat základní mapové elementy jako je legenda, směrová růžice, měřítko či textový popisek. Tato funkcionalita je dostupná z nástrojové lišky mapového okna.

../_images/add-map-element.png

Obr. 225 Mapové elementy.

Poznámka

Mapové okno není určeno pro tvorbu plnohodnotných mapových výstupů. K tomuto účelu je určen Cartographic Composer, více v kapitole mapové výstupy.

Legenda

Legendu pro rastrová data lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty.

../_images/add-legend.png

Obr. 226 Přidání legendy rastrových mapových vrstev do mapového okna.

../_images/add-legend-0.png

Obr. 227 Pokud je ve správci vrstev aktuálně vybraná rastrová mapa, tak se automaticky legenda zobrazí pro ni.

../_images/add-legend-1.png

Obr. 228 Zobrazená legenda rastrové mapy.

Legendu můžete v mapovém okně skrýt z kontextového menu legendy (pravé tlačítko myši nad legendou):

../_images/remove-legend.png

Obr. 229 Skrytí legendy.

Z tohoto menu lze také změnit velikost legendy i její orientaci.

../_images/resize-legend-0.png

Obr. 230 Změna velikosti legendy.

../_images/resize-legend-1.png

Obr. 231 Příklad změněné orientace legendy.

Vlastnosti legendy můžeme změnit z dialogu modulu d.legend dostupného pomocí dvojkliku nad legendou umístěnou v mapovém okně.

../_images/legend-prop-flip.png

Obr. 232 Přiklad změny legendy - otočení škály.

../_images/legend-flip.png

Obr. 233 Výsledek otočení škály legendy.

Poznámka

Podobně lze přidat do mapového okna legendu pro vektorová data.

Tip

Pokud se popisky legenda nezobrazují korektně, je potřeba změnit font legendy.

../_images/legend-broken.png

Obr. 234 Chybně vykreslená legenda.

Písmo změníme v dialogu nastavení dostupného z menu Settings ‣ Preferences anebo z nástrojové lišty správce vrstev grass-settings GUI settings.

../_images/settings-font.png

Obr. 235 V záložce Map display zvolíme vhodný font.

../_images/font-dialog.png

Obr. 236 Kromě typu písma změníme kodóvání na UTF-8.

Pokud se změna v nastavení neprojevuje, tak mapové okno překreslíme grass-layer-redraw Render map.

../_images/legend-ok.png

Obr. 237 Výsledek po změně nastavení písma.

Směrová růžice

Směrovou růžici lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-narrow.png

Obr. 238 Přidání směrové růžice do mapového okna.

Do mapové okna se umístí výchozí směrová růžice:

../_images/narrow.png

Obr. 239 Příklad směrové růžice.

Podobu směrové růřice lze změnit z dialogu modulu d.northarrow přes dvojklik nad směrovou růžicí umístěnou v mapovém okně.

../_images/narrow-prop.png

Obr. 240 Příklad změny stylu směrové růžice.

../_images/narrow-1.png

Obr. 241 Výsledek změny stylu směrové růžice.

Směrovou růžici můžete v mapovém okně skrýt z kontextového menu směrové růžice (pravé tlačítko myši nad směrovou růžicí):

../_images/remove-narrow.png

Obr. 242 Skrytí směrové růžice.

Měřítko

Měřítko lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-scalebar.png

Obr. 243 Přidání měřítka do mapového okna.

Do mapové okna se umístí výchozí měřitko:

../_images/scalebar.png

Obr. 244 Vychozí měřítko.

Podobu měřítka lze změnit z dialogu modulu d.barscale přes dvojklik nad měřítkem umístěným v mapovém okně.

../_images/scalebar-prop.png

Obr. 245 Příklad změny stylu měřítka.

../_images/scalebar-1.png

Obr. 246 Výsledek změny stylu měřítka.

Měřítko můžete v mapovém okně skrýt z kontextového menu měřítka (pravé tlačítko myši nad měřítkem):

../_images/remove-scalebar.png

Obr. 247 Skrytí měřítka.

Textový popisek

Textový popisek lze do mapového okna přidat z jeho nástroje lišty:

../_images/add-text.png

Obr. 248 Přidání textového popisku do mapového okna.

V následující dialogu modulu d.text uvedeme text. Případně můžeme v záložce Font settings můžeme nastavit velikost a typ písma.

../_images/text-prop.png

Obr. 249 Po nastavení textu v dialogu d.text.

../_images/text-example.png

Obr. 250 Příklad textového popisku v mapovém okně.

Popisek lze skrýt z kontextového menu textového objektu.

../_images/remove-text.png

Obr. 251 Odstranění textového popisku z mapového okna.