Zobrazení geodat v mapovém okně

Po spuštění grafického uživatelského rozhraní (GUI) systému GRASS se objeví správce vrstev (Layer Manager) a mapové okno (Map Display).

Tip

Pokud GUI systému GRASS z nějaké důvodu zhavaruje, lze ho z příkazové řádky nastartovat znovu pomocí příkazu g.gui.

g.gui
../_images/grass-gui-launch.png

Obr. 23 Základní komponenty GUI systému GRASS - správce vrstev (1) a mapové okno (2).

Rastrová či vektorová data lze do správce vrstev (záložka Layers) přidávat z menu File ‣ Map display, nástrojové lišty či přímo z příkazové řádky správce vrstev (záložka Console), viz níže.

Tip

Pokud se v mapovém okně po přidání vrstvy nezobrazují žádná data, je nutné nastavit pohled na aktuálně vybranou mapovou vrstvu grass-zoom-extent Zoom to selected map layer(s). Automatické nastavení pohledu při přidání každé nové mapové vrstvy lze kontrolovat v nastavení grass-settings GUI Settings anebo z menu Settings ‣ Preferences.

../_images/wxgui-settings-autozoom.png

Obr. 24 Nastavení automatické změny pohledu při přidání nové mapové vrstvy.

Poznámka pro pokročilé

Geodata lze vykreslovat z příkazové řádky či skriptů do nejrůznějších formátů od PNG, GIF až po SVG či PDF pomocí modulu d.mon v kombinaci s moduly d.rast a d.vect. Tyto techniky jsou součástí navazujícího školení pro pokročilé uživatele.

../_images/gif-example.gif

Obr. 25 Příklad vykreslení série prostorových analýz do formátu GIF

Rastrová data

Rastrová data (v terminologii systému GRASS tzv. rastrovou mapu) lze přidat do správce vrstev, resp. mapového okna různými způsoby:

 1. ze záložky Data správce vrstev

  ../_images/wxgui-data-display-rast.png

  Obr. 26 Zobrazit rastrovou mapu lze z kontextového menu Display layer anebo jednoduše od verze GRASS GIS 7.4.1 i dvojklikem.

 2. tradičně z nástrojové lišty správce vrstev grass-layer-raster-add Add raster map layer

  ../_images/wxgui-d-rast.png

  Obr. 27 Volba rastrové mapy.

 3. z menu File ‣ Map display ‣ Add raster

 4. pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+R

 5. z příkazové řádky (Console) správce vrstev příkazem d.rast

  ../_images/wxgui-console.png

  Obr. 28 Příkazová řádka správce vrstev.

  ../_images/wxgui-console-raster.png

  Obr. 29 Přidání rastrové mapy z příkazové řádky správce vrstev.

Ostatní mapové vrstvy, které mají rastrový charakter jsou dostupné z nástrojové lišty grass-layer-raster-more Add various raster map layers (RGB, HIS, shaded relief, …) nebo z příkazové řádky správce vrstev.

../_images/wxgui-toolbar-raster-misc-1.png

Obr. 30 Menu pro přidání rastrových dat.

Jde o následující typy rastrových dat:

../_images/wxgui-d-rgb.png

Obr. 31 Příklad zobrazení barevné syntézy kanálů Landsat 8 ETM z mapsetu „landsat“ ve skutečných barvách.

Vektorová data

Podobně lze přidat vektorová data (tzv. vektorovou mapu):

 1. ze záložky Data správce vrstev

  ../_images/wxgui-data-display-vect.png

  Obr. 32 Zobrazit vektorovou mapu lze z kontextového menu Display layer anebo jednoduše od verze GRASS GIS 7.4.1 i dvojklikem.

 2. tradičně z nástrojové lišty správce vrstev grass-layer-vector-add Add vector map layer

  ../_images/wxgui-d-vect.png

  Obr. 33 Volba vektorové mapy.

 3. z menu File ‣ Map display ‣ Add vector

 4. pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+V

 5. z příkazové řádky (Console) správce vrstev příkazem d.vect

  ../_images/wxgui-console-vector.png

  Obr. 34 Přidání vektorové mapy z příkazové řádky správce vrstev.

Ostatní mapové vrstvy, které mají vektorový charakter jsou dostupné z nástrojové lišty grass-layer-vector-more Add various raster map layers (thematic, chart, …) nebo z příkazové řádky správce vrstev.

../_images/wxgui-toolbar-vector-misc-1.png

Obr. 35 Menu pro přidání vektorových dat.

Jde o následující typy vektorových dat: