MS Windows

Důležité

Pokud máte nainstalován na svém počítači QGIS, tak máte systém GRASS již k dispozici a nemusíte ho instalovat.

Systém GRASS je možné pod MS Windows nainstalovat dvěma způsoby:

  1. pomocí tradičního nativního instalátoru
    • vhodné pro naprosté začátečníky
    • nepředpokládáme častou aktualizaci softwaru
  2. pomocí síťového instalátoru OSGeo4W (doporučeno)
    • komplexní řešení umožňující instalaci i dalšího softwaru distribuovaného pod hlavičkou OSGeo (jako je např. QGIS, MapServer a další)
    • vhodné při předpokladu časté aktualizace softwaru

Poznámka

Na většině dnešních počítačů zvolte instalaci 64bitové verze softwaru.

Nativní instalátor

Nativní instalátor je dostupný na adrese: https://grass.osgeo.org/download/software/ms-windows/#stand-alone. Následující obrazová dokumentace dokresluje proces instatalace.

../_images/wingrass-0.png

Obr. 4 Spustíme instalátor.

../_images/wingrass-1.png

Obr. 5 Potvrdíme licenci.

../_images/wingrass-2.png

Obr. 6 Potvrdíme adresář, kam se má GRASS nainstalovat.

../_images/wingrass-3.png

Obr. 7 Důrazně doporučujeme (vyhnete se problémům při spuštení systému GRASS v případě chybějících knihoven MS Windows) nainstalovat také „Important Microsoft Runtime Libraries“ a pokud nemáte vlastní data tak i ukázkovou geografickou datovou sadu pro GRASS „North Carolina“.

../_images/wingrass-4.png

Obr. 8 GRASS můžeme spustit z nabídky Start.

../_images/wingrass-5.png

Obr. 9 Po startu se objeví úvodní obrazovka systému GRASS pro výběr tzv. lokace a mapsetu, viz kapitola Struktura dat - koncept lokací a mapsetů.

OSGeo4W

Síťový instalátor je ke stažení pro 32 bitovou a 64 bitovou platformu.

../_images/osgeo4w-0.png

Obr. 10 GRASS nainstalujeme ze sekce Express Desktop Install.

../_images/osgeo4w-1.png

Obr. 11 V následující části necháme povolené balíčky GDAL a GRASS GIS.

Poznámka pro pokročilé

V rámci OSGeo4W je možné nainstalovat i denní snapshoty vývojové verze systému GRASS. To se hodí v případě, že potřebujete otestovat např. novou funkcionalitu, která není součástí stabilní verze.

../_images/osgeo4w-2.png

Obr. 12 Zvolíme Advanced Install.

../_images/osgeo4w-3.png

Obr. 13 Ze sekce Desktop vybereme balíček grass-daily (denní snapshoty aktuální vývojové verze systému GRASS).

Poznámky

Nastavení velikosti písma terminálu

V novějších verzích Windows bývá výchozí velikost písma terminálu příliš malá.

../_images/winterminal-small.png

Velikost písma můžete změnit ve vlastnostech okna (pravé tlačítko myši nad titulkem okna, Vlastnosti).

../_images/winterminal-font.png