Vektorizace rastrových dat

Převod rastrových na vektorová data - ohraničení pixelů o stejné hodnotě.

Modul rasterio.features obsahuje nástroje pro vektorizaci rastrových dat. K dispozici je funkce shapes, která převede sousedící pixely o stejné hodnotě do vektorového formát GeoJSON.

Hodit se může i např. funkce sieve, kterou můžeme použít na odfiltrování příliš malých ploch.

Jedním z podstatným vstupů je také transformační matice, která převede vektorová data ze souřadnic obrázku (pixely) na souřadnice geografické.

import rasterio
import rasterio.features
from affine import Affine
import json

with rasterio.open("outputs/ndvi-classes.tif") as src:

  data = src.read(1)

  # čištění dat
  cleaned = rasterio.features.sieve(data, 100)

  # převod na vektory - vrací generátor
  shapes = rasterio.features.shapes(cleaned, transform=src.transform)

  names = {
      1: "Trees",
      2: "Grass",
      3: "Dry",
      4: "Water",
  }

  features = {
    "type": "FeatureCollection",
    "features": []
  }

  for (geom, val) in shapes:
    val = int(val)
    if val > 0:
      feature = {
        "type": "Feature",
        "properties": {
          "class": val,
          "name": names[val]
        },
        "geometry": geom
      }

      features["features"].append(feature)

  # zápis do souboru
  with open("outputs/ndvi-classes.geojson", "w") as out:
    json.dump(features, out)
../../_images/ndvi-vector.png

Obr. 10 Výsledný vektorový soubor