Rasterio rozšíření

Pro Rasterio existují zajímavé rošiřující nástroje, pip search napoví:

rio-cloudmask
Plugin pro indentifikace mraků ze satelitních snímků
rio-color
Plugin pro aplikaci různých barevných korekcí
rio-hist
Plugin pro úpravu histogramu
rio-mbtiles
Převod rastrového obrázku do formátu MBTiles
rio-mucho
Wrapper pro paralelní procesing postavený na rastrových blocích
lightningtrace
Tvorba izočar (vrstevnic) ze vstupního rastru

A další.