Proměnné a tisk

Výrazy můžeme spojovat a kombinovat například pomocí čárky.

print('Obvod čtverce se stranou 356 cm je', 4 * 356, 'cm')
print('Obsah čtverce se stranou 356 cm je', 356 * 356, 'cm2')
Obvod čtverce se stranou 356 cm je 1424 cm
Obsah čtverce se stranou 356 cm je 126736 cm2

Poznámka

Místo čárky pro kombinaci výrazů je vhodnější použít formátování pomocí funkce format(). Výraz výše uvedený by mohl vypadat následovně:

print('Obvod čtverce se stranou 356 cm je {} cm'.format(4 * 356))

V návodem také můžete narazit na formátovací znak %:

print('Obvod čtverce se stranou 356 cm je %d cm' % (4 * 356))

Můžeme také spočítat obvod menšího čtverce

print('Obvod čtverce se stranou 112 cm je', 4 * 112, 'cm')
print('Obsah čtverce se stranou 112 cm je', 112 * 112, 'cm2')
Obvod čtverce se stranou 112 cm je 448 cm
Obsah čtverce se stranou 112 cm je 12544 cm2

Nyní je vhodná chvíle na zavedení proměnných. Proměnné nám umožňují definovat na jednom místě určité hodnoty, se kterými se dále v programu pracuje. Můžeme si být jisti, že proměnná se „sama od sebe“ nezmění, neuděláte chybu při věčném opisování čísel a textů.

V následujícím programu zavedeme proměnnou strana a nastavíme jí hodnotu 123. Následně provedeme výpočet charakteristik čtverce jak to již umíme:

strana = 123
print('Obvod čtverce se stranou', strana, 'cm je', 4 * strana, 'cm')
print('Obsah čtverce se stranou', strana, 'cm je', strana * strana, 'cm2')
Obvod čtverce se stranou 112 cm je 492 cm
Obsah čtverce se stranou 112 cm je 15129 cm2

Proměnná je reprezentována námi zvoleným slovem (tzv. názvem proměnné), pod kterým budeme přistupovat k její hodnotě. Název proměnné může být v podstatě libovolný. Nesmí ale začínat na číslici či se shodovat s jedním z vyhrazených slov, které jsou používány přímo interpretem jazyka Python, např. print, import, if a podobně.

Hodnotu proměnné přiřadíme znakem = (rovná se).

Poznámka

Ve většině programovacích jazyků se znak rovná se = používá pro přirazení proměnné a nikoliv k porovnávání výrazů. Pro porovnávání se používají znaky == - více o porovnávání se dozvíme v další části.

To nás vede k jedné ze základních programátorských zásad: „neopakuj se“ (anglicky Don’t repeat yourself, DRY). Pokud se v programu opakuje stejná hodnota, stejný výraz, nebo stejný kus kódu použijeme správně proměnou či funkci. Často se totiž stává, že je program potřeba změnit - buď je v něm chyba, nebo se změní zadání. A potom je mnohem jednodušší změnu udělat jen na jednom místě.

Proměnné si můžete vytvořit podle potřeby kdekoliv v kódu, kde to zrovna potřebujete. Bývá ale dobrým zvykem, proměnné deklarovat na začátku funkce nebo na začátku programu.

r = 123
pi = 3.14
h = 3
jednotky = 'm'

print('Objem válce s poloměrem', r, jednotky, 'a výškou', h, jednotky,
      'je', pi*r*r*h, jednotky+'3')