Chyby, jak je číst a interpretovat

Do souboru printing.py napište následující řádky a spusťte jej. Jaké chyby se vyskytly a proč? Zkuste je odstranit

#!/usr/bin/env python3

print(1)
print(1, 2, 3)
print(1 + 1)
print(3 * 8)
print(10 - 2.2)
print(3 + (4 + 6) * 8 / 2 - 1)
print('*' * 80)
print("Ahoj" + " " + "PyLadies!")
print("Součet čísel 3 a 8 je", 3 + 8)
print('Máma má mísu')
print(V míse je maso.)

Při běhu souboru byla až zcela na konci nalezena Chyba Syntaxe - soubor ani nešel spustit.

  File "/tmp/printing.py", line 13
    print(V míse je maso.)
               ^
SyntaxError: invalid syntax

Python vypíše jméno souboru, číslo řádku a pozici na řádku, kde našel chybu. Dále napíše, jakého druhu chyba je. Pokud se jedná o chybu vnořenou ve větší hloubi kódu, bývá vypsán celý „stack“ (sloupec) – řetězec vyvolaných výjimek, jak se chyba projevila a kde všude nadělala paseku. Proto je výhodné začít s hledáním chyby od spodu ve výpisu.

Pokud zkusíme experimentovat a např. sečteme číslo a řetězec nebo zkusíme dělit nulou, dostaneme odlišné chyby.

Jak funguje Program

Je to zatím docela jednoduché: příkazy se provádějí jeden po druhém, odshora dolů. Program je jako recept: seznam instrukcí.

Pro zatím máme pouze jeden jasný směr, jak jsou programy vykonávány. Časem ale přibudou odbočky a smyčky, které přehlednost poněkud zkomplikují.