Úvod

Vítejte na workshopu možnosti webových mapových technologií pro „Nové mapování katastrálního operátu“ - I.část zaměřený na open source GIS nástroje.

Scénář workshopu

Účastník workshopu:

 1. spustí na lokálním počítači QGIS
 2. nahraje a zobrazí v QGISu vektorová data ve formátu Esri Shapefile
 3. nahraje a zobrazí v QGISu rastrová data ve formátu JPEG, nastaví společný souřadnicový systém
 4. nastaví symbologii mapových vrstev, vektorová data může lokálně editovat
 5. importuje v prostředí QGIS vektorová data z předešlého bodu do centrální geodatabáze PostGIS
 6. zobrazí vektorová data z centrální geodatabáze, nastaví jejich symbologii, data může editovat
 7. vypublikuje projekt do lokálně nainstalovaného mapového serveru
 8. přidá do QGISu WMS vrstvu z mapového serveru
 9. přidá do QGISu WFS vrstvu z mapového serveru, data může editovat přes WFS-T
 10. vytvoří jednoduchou webovou aplikaci pomocí knihovny Leaflet
 11. vytvoří j́ednoduchou webovou aplikaci pomocí knihovny OpenLayers, data může editovat přes WFS-T
_images/osnova.png

Délka workshopu

 • 4 hodiny

Softwarové požadavky

Workshop je koncipován pro následující softwarové balíčky a jejich verze: