Nastavení symbologie mapových vrstev

Nastavit symbologii pro danou mapovou vrstvu lze z dialogu Vlastnosti dostupného z kontextového menu anebo dvojklikem nad zvolenou mapovou vrstvou.

../_images/qgis-vector-properties.png

QGIS umožňuje nastavit různé typy stylů od jednoduchých přes kategorizované až po odstupňované. Podrobný popis nejrůznějších nastavení, které QGIS v oblasti symbologie vrstev podporuje, je nad rámec tohoto workshopu.

Nastavení symbologie pro vrstvu obce může vypadat následovně:

../_images/qgis-obce-symbology.png

A výsledek:

../_images/qgis-symbology-example.png