PostGIS

../_images/postgis-logo.png

PostGIS je nadstavba pro objektově-relační databázový systém PostgreSQL doplňující podporu pro uložení a manipulaci s geografickými objekty (tzv. geoprvky). PostGIS implementuje specifikaci OGC Simple Features a ve verzi 2.0 přidává i podporu pro rastrová data a topologická vektorová data (viz wikipedia).

Témata