Zobrazení dat z geodatabáze PostGIS v QGISu

Vektorová data uložená v geodatabázi PostGIS je možné načíst z menu

../_images/qgis-add-pg-vector-menu.png

anebo z nástrojové lišty aplikace QGIS. Další možností je použít datový katalog.

../_images/qgis-add-pg-vector-toolbar.png

V dialogu nejprve nadefinujeme parametry připojení k databázi.

../_images/qgis-postgis-new.png

Nastavíme:

  • název spojení (1)
  • hostitel (adresa serveru, pokud je to localhost, nemusíme vyplňovat) (2)
  • databáze, ke které se chceme připojit (3)
  • uživatelské jméno a heslo pro připojení k databázi (4)
../_images/qgis-postgis-new-settings.png

Pro opětovné připojení je vhodné si uživatelské jméno a popřípadě i heslo (v tomto případě bude heslo uloženo na lokálním disku v textovém souboru!) uložit (5)

../_images/qgis-pg-conn-warning.png

Nastavení připojení k databázi nejprve otestujeme (6) a poté potvrdíme.

../_images/qgis-pg-conn-test.png

Následně se již můžeme k databázi připojit

../_images/qgis-postgis-connect.png

a vybrat vektorové vrstvy (1), které chceme z geodatabáze načíst (2).

../_images/qgis-postgis-layers.png

Alternativní postup (datový katalog)

Připojení k databázi PostGIS je možné definovat i v rámci datového katalogu (prohlížeče).

../_images/qgis-catalog-new.png
../_images/qgis-postgis-new-settings.png

Vektorovou vrstvu z geodatabáze PostGIS přetáhneme z datového katalogu do okna Vrstvy.

../_images/qgis-catalog-layer.png