Web

Všichni sledujeme trend, kdy webové aplikace postupně nahrazují v různých oblastech ty desktopové. Nejinak je tomu i u mapových aplikací. Webové prostředí dnes zvládne zobrazit desetitisíce vektorových prvků na podkladu leteckých snímků včetně možnosti editace těchto prvků.

V této části si představíme dvě nejčastěji používané open source webové mapové frameworky - Leaflet a OpenLayers. Na příkladu OpenLayers si také ukážeme možnost editace prvků a zapsání změn na serveru pomocí protokolu OGC WFS-T (Transactional WFS).

Témata