Zobrazení WMS a WFS vrstev v QGISu

Program QGIS obsahuje nástroje pro připojení a práci s externími datovými zdroji pomocí služeb OGC OWS.

Připojení vzdálené WMS

V menu Vrstva ‣ Přidat vrstvu WMS/WMTS spustíme nástroj pro přidávání služeb OGC WMS a WMTS.

../_images/qgis-wms-wmts-menu.png

Jako první krok musíme přidat nové WMS spojení a do pole URL zadat adresu WMS serveru, ze kterého chceme načíst vrstvy. Použijeme server ČÚZK ZABAGED - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

../_images/qgis-add-wms-server.png

Nyní se již můžeme připojit na službu ČÚZK a vybrat si vrstvy, které chceme zobrazit:

../_images/qgis-wms-layer-selection.png

Z obrázku je patrno, že:

  • jsme vybrali dvě vrstvy (Vodstvo a Územní jednotky)
  • a změnili jsme souřadnicový systém z přednastaveného WGS 84 na S-JTSK (EPSG:5514)

Po potvrzení jsou vybrané vrstvy přidány do mapy - WMS server je automaticky sloučí do jednoho obrázku:

../_images/qgis-wms-zabaged.png

Obr. 9 Na obrázku jsou data zobrazena na dříve přidaném pokladu ortofoto.

Připojení lokální WMS

Postupujeme stejným způsobem, tentokrát však přidáme server s URL

A vybereme například vrstvu ulice (v souřadnicovém systému S-JTSK EPSG:5514).

../_images/qgis-wms-zabaged-local.png

Obr. 10 Obrázek obsahuje podkladové ortofoto z lokálního souboru, Vodstvo a Územní jednotky z WMS služby ČÚZK a uliční síť (data z RÚIAN) z námi nakonfigurované lokální WMS.

Připojení lokální WFS

Podobně jako jsme přidali lokální server WMS, můžeme přidat i lokální WFS (viz kapitola TinyOWS). Adresa serveru je

../_images/qgis-wfs-server.png

A vybereme například vrstvu budovy (v souřadnicovém systému S-JTSK EPSG:5514).

../_images/qgis-wfs-budovy.png

Obr. 11 Na obrázku je podkladová ortofotomapa z lokálního souboru, uliční síť z naší služby WMS a stavební objekty RÚIAN publikované naším TinyOWS WFS serverem.

Editace dat pomocí protokolu WFS

Stejně jako u editace vektorových vrstev z lokálně uloženého souboru nebo z připojené databáze (PostGIS, SpatiaLite, …), můžeme editovat vrstvu připojenou pomocí protokolu WFS-T.

../_images/qgis-wfs-start-editing.png

Po zakreslení nového prvku (polygonu) se objeví formulář pro vyplnění atributů. Po jeho odeslání je prvek uložen lokálně.

../_images/qgis-wfs-save-feature.png

Aby byly změny promítnuty na server, je potřeba ukončit editaci.

../_images/qgis-wfs-save-database.png

Pokud se neobjeví žádná chybová zpráva, byly všechny změny úspěšně uloženy prostřednictvím protokolu OGC WFS-T do geodatabáze PostGIS.