TinyOWS

TinyOWS je projekt postavený na knihovnách MapServeru a poskytuje rozhraní OGC WFS a především WFS-T.

Konfigurace TinyOWS může být vložena přímo do mapfile, ale kvůli přehlednosti použijeme druhý způsob - konfiguraci v samostatném souboru.

Jedná se o soubor ve formátu XML. Každý soubor je asociovaný s jedním připojením do databáze PostgreSQL.

Konfigurace

Nejprve začneme informacemi o službě a logování. Konfigurační hodnoty jsou nastaveny v atributech kořenového elementu:

<tinyows online_resource="/services/vugtkwfs"
  schema_dir="/usr/share/tinyows/schema/" check_schema="0"
  log="/tmp/tinyows.log" log_level="15">
    title="Ulice RUIAN" />

Následuje informace o spojení s databází PostgreSQL:

 <!-- pg host="localhost" user="jachym" password="jach" dbname="gismentors_vugtk" port="5433"/-->
 <pg host="geo102.fsv.cvut.cz" user="gismentors" password="vugtk14" schema="wfstest" dbname="gismentors_vugtk" />

Dále metadata publikovaných služeb:

 <metadata name="VUGTK WFS Server"
      title="TinyOWS Server pro skoleni VUGTK" />

Kontaktní informace:

<contact name="VUGTK Server od GISMEntors"
     email="info@gismentors.eu" />

Nakonec přidáme vrstvy:

 <layer retrievable="1"
    writable="1"
    ns_prefix="tows"
    ns_uri="http://www.tinyows.org/"
    srid="4326,5514,3857,32633,3035"
    name="mystavebniobjekty"
    schema="wfstest"

Všimněte si, že:

 1. do vrstvy můžeme zapsat writeable="1"
 2. je potřeba nastavit tzv. xml namespace
 3. parametrem srid=4326,... specifikujeme podporované souřadnicový systémy

Úplná dokumentace ke konfiguračnímu souboru je dostupná online

Test nastavení

Poznámka

Je potřeba nakonfigurovat proměnnou TINYOWS_CONFIG_FILE - obdobným způsobem, jakým jsme nakonfigurovali proměnnou prostředí MS_MAPFILE (viz Nastavení webové služby).

Opět ve webovém prohlížeči zadáme URL:

Měli bychom obdržet:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<WFS_Capabilities version='1.1.0' updateSequence='0' xmlns='http://www.opengis.net/wfs' .. >
 <ows:ServiceIdentification>

 [...]

</ogc:Filter_Capabilities>
</WFS_Capabilities>